Neler Yapmaktayız ?

Anti- aging (Yaşlanma Karşıtı) Öneriler Nelerdir ?

Medikal anlamda antiaging bir yandan yaşam tarzı değişiklikleri, koruyucu hekimlik uygulamaları, eğitim ve hijyen, modern ve alternatif tıbba ait ilaç ve yöntemlerle kişinin yaşam kalitesini ve veya ortalama yaşam süresini arttırmayı amaçlarken; bir yandan da moleküler ve genetik anlamda çalışmalarla insanın maksimum yaşam süresinin uzatılması konusunda çalışmaları hedefler.

En basit anlamda az kalori alarak, yani serbest radikalleri azaltarak ortalama yaşam süresi uzatılabilir ancak kesin kanıtlar yoktur. Bol sebze , meyve kuru baklagil tüketmek yeterince antioksidan almamızı sağlar, dışarıdan vitamin ya da ilaç olarak antioksidan vermek konusu tartışmalıdır. Düzenli ve ölçülü egzersiz ve dünyaya iyimser bakan bir bakış açısı ve hayat içerisinde sosyal olmada birer antiaging yöntemidir. Yaş ilerledikçe genlerin rolü azalır ve 80’li yaşlardan sonra kişinin daha önceki ve mevcut yaşam tarzı ortalama yaşam süresince daha belirleyici olur.

Anti-aging tedavi non farmakolojik tedavi ve farmakalojik olarak ikiye ayrılır. Nonfarmaklojik tedavide; akıl-beden bağlantısı (imagery, yoga, taichi, hipnoz), dokunuşun gücü (aromaterapi, masaj, şiropraksi), ev tedavileri (müzik tedavisi, pet tedavisi, ışık tedavisi, snoezelen, enerji tedavisi, akupunktur, akupressure) sık uygulanan yöntemlerdir. Farmakolojik olarak ise konvansiyonel tıp (modern tıp) hormon tedavisi, vitamin tedavisi, koruyucu hekimlik uygulamaları gibi konuları kullanırken; alternatif ve tamamlayıcı tıp ise kontrollü çalışmaları olmayan ancak uzun sürelerdir her bölgede farklı çeşitlilikte ve isimlerle ve endikasyonlarla verilen ilaç tedavilerini (şifalı bitkiler, karışımlar) kullanır. Alternatif tıbbın kanıta dayalı ispatlarının yetersiz olması, pahalı ancak sık kullanılıyor olması ve güvenilirlik verilerinin sınırlı olaması bu konuda çekinceler yaratmaktadır. Son yıllarda batı tıbbında da eğitim programalarına alternatif tıpla ilgili dersler konulmaktadır. Alternatif tıpta beyin vücut ilişkisi önemlidir. %30 yakın plasebo etkisi olduğu gösterilmiştir.

Günümüzde önerilen antiaging tedavi ilaçları arasında vitamin E ve C, beta karoten, selenyum, krom, Koenzim Q10, Dehidroepiandrosteneidon, Sarmısak, Gingko, Ginseng, Üzüm çekirdeği Östrojen, Testosteron, İnsan Büyüme Hormonu yer almaktadır.

Antiaging tedavinin temel konuları şunlardır:

 • Kalp damar sağlığının korunması
 • Doğru beslenme, spor, yeterli uyku, sigara ve alkol yasağı, obesite tedavisi, vitamin mineral ve fitokimyasal desteği
 • Hipertansiyonun engellenmesi ve tedavisi
 • Koruyucu hekimlik uygulamaları (Homosisteini düşürmek amacı ile folat günde 400Mg alımının önerilmesi)
 • Lipid düşürücü tedaviler
 • Doğru hormon dengesinin sağlanmasıdır

Gıda İntolerans Testleri ve Buna Uygun Diyet Programları

Sağlıklı olduğunu düşünerek tükettiğimiz yiyecekler (sebze yada meyve) aslında vücudumuza zarar veriyor olabilir. Besinler sindirilirken ortaya çıkan moleküller yapılar vücudun savunma mekanizmalarını harekete geçirerek bir dizi reaksiyonu tetikleyebilir ve gıda intoleransı adı verilen durum meydana gelebilir. Bunun sonucunda bazı şikayetler ortaya çıkabilir, sürekli olarak aynı gıdalara maruz kalındığında pek çok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalınabilir. Bunu anlamak için gıda intoleransı testi yapılmalı ve buna uygun diyetler düzenlenerek  takip programları planlanmalıdır. Kliniğimizde de bu konuyla ilgili testler yapılmakta ve kişiye özel diyet programları önerilmektedir.

Diyabet  (Şeker Hastalığı) için Tarama ve Takip  Programı

Diyabet Komplikasyonları açısından düzenli aralıklarla izlem, komplikasyon önleme ve tedavi programları

 • Pre-Diyabet tanısı için tarama yapılması
 • Diyabet için risk altındaki bireyleri belirleme ve Diyabet gelişimini önleme programları
 • Diyabetik hastaların eğitim programlarına alınması
 • Metabolik sendrom tanı ve tedavisinin düzenlenmesi
 • Gestasyonel diyabet takibi
 • Diyabeti gebe hasta takibi

Obez Hastaların Takip Programı

 • Obezite polikliniğinde hastaların risk profillerinin belirlenmesi
 • Obezite hastalığı açısından  gerekli hormonal ve biyokimyasal testlerin yapılması
 • Kişiye özel uygun obezite tedavisinin (medikal yada cerrahi) planlanması
 • Obezite tanısı almış hastaların 3 aylık veya 6 aylık özel takip programlarına alınması
 • Obezite bilgilendirme eğitim ve seminerlerinin verilmesi
 • Hastaların bazal metabolizması hesaplanarak uygun diyet programlarının düzenlenmesi ve kilo kontrollerine göre diyet değişikliklerinin planlanması
 • Tanita aleti ile vücut kitle indeksi, yağ kitlesi ölçümlerinin her ay yapılması

Tiroid Hastalıkları Takipleri

 • Graves hastalığı takip ve tedavisi
 • Guatr, tiroidnodülü takibi (tiroid nodüllerine ince iğne aspirasyonbiopsisi)
 • Graves hastalığı takip ve tedavisi
 • Toksik noduler tiroid hastalığı takibi
 • Hipotiroidi nedenleri araştırılması
 • Hashimato tiroiditi takip ve tedavisi
 • Operetiroid hastalığı takibi
 • Multi noduler tiroid hastalığı takibi
 • Tiroid kanseri için aile taraması ve takip
 • Gebe olup tiroid hastalığı olan vakaların takibi
 • Hipertansiyon tanı ve takibi
 • Kan yağları yüksekliği ( Kolestrol yüksekliği)
 • Metobolizma ile ilgili bozukluklar
 • Hipofiz bezi hastalıkları (cushing hastalığı, akromegali, prolaktinoma)
 • Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti)
 • Paratiroid bezi hastalıkları
 • Kemik metabolizması hastalıkları

Ayrıca;

 • Osteoporoz takibi
 • Polikistikover Hastalığı takibi, tüylenme şikayetine yönelik endokrinolojik nedenlerin araştırılması
 • İnfertilite(kısırlık),erektildisfonksiyon (erkeklerde cinsel fonksiyon görememe)
 • İç Hastalıkları ve Endokrinoloji kapsamına giren tüm konular ile ilgili tetkik değerlendirme

ENDOKRİNOLOJİ LABORATUVAR HİZMETİ

 • ACTH (Adrenokortikotropik hormon)
 • Aldosteron, renin
 • Kalsitonin, CEA
 • Kalsiyum
 • Katekolaminler, Plazma ve İdrarda
 • Kortizol, tükrükkortizol, idrar kortizol
 • DHEAS (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
 • Elektrolitler
 • Östrojen
 • FSH (Folikül uyarıcı hormon)
 • GH (Büyüme hormonu )
 • hCG (İnsan koriyonikgonadotropin)
 • IGF-1 (İnsüline benzer Büyüme Faktörü-1)
 • LH (Lüteinleştirici hormon)
 • Metanefrinler, Plazmada Serbest
 • Metanefrinler , İdrar
 • Progesteron
 • Prolaktin, makroprolaktin
 • PTH (Paratiroid hormon)
 • T3 (Triiodotironin)
 • T4 (Tiroksin)
 • Testosteron, insülin, HOMA-IR
 • TSH (Tiroid uyarıcı hormon)

Tanısal amaçlı her türlü dinamik testler (stimulasyon ve supresyon testleri)

 • OGTT 2 SAATLİK
 • OGTT 3 SAATLİK
 • OGTT 5 SAATLİK
 • GESTASYONEL 50 GRAMLIK OGTT
 • GESTASYONEL 100 GRAMLIK OGTT
 • MMTT (miks meal testi) 3 SAATLİK
 • MMTT 5 SAATLİK
 • TRH- TSH YANITI
 • TRH- PRL YANITI
 • ACTH KORTİZOL YANITI
 • ACTH 17OHPROGESTERON YANITI
 • LHRH TESTİ
 • PREGNYL TESTİ
 • İNSULİNE ACTH YANITI
 • İNSULİNE KORTİZOL YANITI
 • İNSULİNE GH YANITI
 • L-DOPAYA GH YANITI
 • 1 MG DEXAMETASONE SUPRESYON
 • 2 MG DEXAMETASONE SUPRESYON (2 GÜN)
 • 8 MG DEXAMETASONE SUPRESYON (2 GÜN)
 • GLUKOZ- GH YANITI
 • GLUKOZ ACTH – KORTİZOL YANITI
 • GLUKAGON UYARI TESTİ

RUTİN BİYOKİMYA TESTLERİ, TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM), MİKROBİYOLOJİ İLE İLGİLİ TESTLER , PATOLOJİLABORATUVAR TESTLERİ (TİROİD NODÜLÜ İNCE İĞNE ASİRASYON BİOPSİSİ), GENETİK TESTLER KONULARINDA DA HİZMET VERİLMEKTEDİR.