Endokrinoloji

Endokrinoloji ve Endokrin sistem nedir?

İç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sisteme endokrin sistem denir. Bu bezler, hormon sentez ve salgısı yapan organlar olup hormonlar aracılığı ile vücudumuzdaki değişik aktiviteleri düzenler ve denetler. Salgılanan bu hormonlar; üreme, metabolizma, büyüme ve gelişme yanında çevremiz ile etkileşimde de rol oynamaktadırlar. Yaşamsal fonksiyonlarımızın sürdürülebilmesi için gereken enerji ve besini dengesinin sağlamasında aracıdırlar. Endokrin sistemin parçalarını oluşturan salgı bezleri; hipotalamus,hipofiz,tiroid, paratiroid, pankreas, yumurtalıklar (kadında overler, erkekte testisler), böbreküstü bezi, yağ dokusu, damar iç duvarını döşeyen hücreler (endotel) olarak sayılabilir.

Endokrinoloğun görevi nedir?

Endokrinolog, salgı bezleri ile ilgili karmaşık ve bir çok sistemle bağlantılı hastalıkların tanısını koyan ve tedavi eden hekimdir. İlk basamaktaki hekim, endokrin sistem ile ilgili bir hastalığınız olduğundan şüphelendiğinde sizi bir endokrinoloğa sevk edecektir.

Endokrinologlar nelerle uğraşmaktadır?

• Şeker hastalığı (DİYABET)
• Şeker düşmeleri (HİPOGLİSEMİLER)
• İnsülin direncisendromu (METABOLİK SENDROM) (obezite, insülin direnci, hipertansiyon, şeker yükselmesi…)
• Kilo fazlalılığı (OBEZİTE) , kilo azlığı, beslenme bozuklukları, kilo kontrolü ile ilgili sorunlar
• Gebelik diyabeti

Tiroit Bezi (Guatr) Hastalıkları

• Guatr (Tiroit bezinin büyümesi)
• Tiroit bezinin fazla çalışması ( HİPERTİROİDİ/ zehirli guatr)
• Tiroit bezinin az çalışması (HİPOTİROİDİ)
• Nodüllü tiroit hastalıkları
• Tiroit bezi iltihabi hastalıkları (TİROİDİTLER)
• Hashimoto hastalığı
• Tiroit kanserleri
• Gebelerde ortaya çıkan tiroit hastalıkları

Paratiroid Bezi Hastalıkları

• Paratiroid hormon fazlalığı (HİPERPARATİROİDİ)
• Paratiroid hormon eksikliği (HİPOPARATİROİDİ)

Kemik Metabolizması ile İlgili Hastalıklar

• Kemik erimesi (OSTEOPOROZ)
• D vitamini ve kalsiyum metabolizması ile ilgili sorunlar

Lipid Metabolizması ile İlgili Hastalıklar

• Kolesterol ve kan yağlarının (Trigliserid) yüksekliği

Pürin Metabolizması İle İlgili Hastalıklar

• Ürik asit yüksekliği
• Gut Hastalığı

Hipofiz Bezi Hastalıkları

• Hipofiz bezi yetersizliği (HİPOPİTUİTARİZM)
• Prolaktin (süt hormonu) hormon fazlalığı (PROLAKTİNOMA)
• Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG HASTALIĞI)
• Büyüme hormonu (GH) fazlalığı (AKROMEGALİ)
• Büyüme hormonu eksikliği ve kısa boy
• Şekersiz diyabet hastalığı (DİYABETES İNSİPİDUS)

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Veya Sürrenal) Hastalıkları

• Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG SENDROMU)
• Kortizol hormon eksikliği (ADDİSON HASTALIĞI)
• Aldosterone hormon fazlalığı (HİPERALDOSTERONİZM /CONN SENDROMU)
• Adrenalin hormon fazlalığı (FEOKROMOSİTOMA)

Yumurtalıklar (Over) Ve Hastalıkları

• Kadınlarda cinsel hormon eksiklikleri (HİPOGONADİZM)
• Polikistikoversendromu (adet görmeme, kilo alma ve kıllanma)
• Tüylenme (HİRSÜTİZM)

Testis ve Hormonları

• Testosterone hormon eksikliği (HİPOGONADİZM)
• Erkekte meme büyümesi (JİNEKOMASTİ)
• Ereksiyon sorunları ve impotans (hormonal nedenli /testosterone eksikliği)
• Testis ve penis gelişmemesi ile sakal çıkmaması (HİPOGONADİZM)

Endokrinolojinin İlgilendiği Diğer Hastalıklar

• Endokrinolojik tümöral hastalıklar (NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER)